Unia Europejska kontratakuje! Powstanie imperium AI?

Obecnie jedynie 8% firm w Unii Europejskiej wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej działalności. Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 50%, a w Chinach sięga aż 70%. Komisja Europejska dostrzega tę dysproporcję i zamierza podjąć odpowiednie kroki. Możemy oczekiwać kolejnych regulacji (to niestety nie żart), ale najważniejsze wydają się być plany nowej strategii, która ma zostać zaprezentowana jeszcze w styczniu 2024 roku. Strategia ta ma obejmować m.in. tworzenie „fabryk sztucznej inteligencji” oraz implementację AI w strategicznych sektorach, co ma przyczynić się do wzrostu technologicznej suwerenności Europy.

W kontekście samych „Fabryk AI”, opisywane są one jako „otwarte ekosystemy, powiązane z europejskimi superkomputerami publicznymi, skupiające niezbędne zasoby materialne i ludzkie do rozwijania modeli generatywnych oraz aplikacji AI”. Plan zakłada, że takie ośrodki będą przyciągać talenty z całego świata. Jednak biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel (a można o tym przeczytać we fragmentach dokumentu, który wyciekł), sukces inicjatywy może nie być łatwy do osiągnięcia, a imperium AI pozostanie jedynie w marzeniach brukselskiej biurokracji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na: LEAK: EU Commission prepares ‘strategic framework’ to boost AI start-ups, generative AI uptake – Euractiv 

Dodaj komentarz